Český strakatý pes

20.12.2011 18:45

Český strakatý pes je jedno ze sedmi národních plemen, zatím mezinárodně neuznané. Plemeno je zaštítěno Klubem chovatelů málopočetných plemen psů (KCHMPP).