Český strakatý pes

18.12.2011 19:49

     Český strakatý pes je jedno ze sedmi národních plemen, zatím mezinárodně neuznané. Plemeno je zaštítěno Klubem chovatelů málopočetných plemen psů (KCHMPP).