Historie zámku

23.06.2012 20:19

Nejznámějšími majiteli zámku byli Černínové, kteří ho vlastnili od r. 1649 do r. 1945. V letech 1783 - 1793 založil Jan Rudolf Černín u zámku rozsáhlý přírodně krajinářský park, první svého druhu v Čechách. Za okupace využívaly zámek nacisté a chvíli sloužil také k rekreai Joachima von Ribbentropa. V květnu 1945 byl tehdejší německý válečný lazaret na zámku vystřídán štábem sovětských vojsk. Posléze byl objekt přidělen Ministerstvu zemědělství, které jej předalo dále do správy Národní kulturní komisi. Už v padesátých letech 20. století byl zámek částečně zpřístupněn veřejnosti. V současné době je veřejnosti prezenováno 18 místností.