Strakatá procházka v Krásném Dvoře

24.04.2013 22:33

Dne 29. června 2013 se uskutečnila strakatá procházka v zámeckém parku. Více na: 

http://spolekstrakacu.cz/pozvanka_zameckymparkem.pdf